ผลงาน : ออกแบบบรรจุภัณฑ์

Sabainang

SABAINANG

ผลิตภัณฑ์ของไทยที่ออกแบบแพ็คเกจจิ้งแบบ เรียบง่าย เป็นธรรมชาติ และดูเป็นคุณสตรี การเลือกสีบนแพ็คเกจที่บอกถึงเอกลักษณ์ของวัตถุดิบอย่างชัดเจน สีสันสดใสแต่เรียบร้อยและไม่จัดจ้าน เหมือนกับคุณสตรีไทย

Sabainang
Consumer Behavior Analysis
Defined Brand Identity
Marketing / Support